กำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน New News

ประกาศเมื่อ : 08/02/2566, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

ระดับ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
หลักสูตร 2 ธ.ค.65 6 มี.ค.66 10 มิ.ย.66
ส่วนงานวิชาการ 6 ธ.ค.65 10 มี.ค.66 15 มิ.ย.66
ส่วนงานอื่น - 10 มี.ค.66 22 มิ.ย.66
หน่วยงานบริหาร - 10 มี.ค.66 22 มิ.ย.66
มหาวิทยาลัย - 17 มี.ค.66 30 มิ.ย.66

 


ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง New News

เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 9 เดือน
 
 • ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 30/06/2566
 • ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 15/06/2566
 • ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 15/06/2566
 • ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 15/06/2566
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/06/2565 ถึงวันที่ 10/06/2566
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน