การรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ระดับส่วนงานวิชาการ New News

ประกาศเมื่อ : 11/05/2561, โดย ทิพวรรณ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เปิดระบบ e-SAR สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ รอบ 12 เดือน (ส.ค.60 - ก.ค. 61) แล้ว และกำหนดปิดระบบ รอบ 12 เดือน วันที่ 10 กันยายน 2561


การรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย New News

ประกาศเมื่อ : 11/05/2561, โดย ทิพวรรณ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เปิดระบบ e-SAR สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน (ส.ค.60 - ก.ค. 61) แล้ว และกำหนดปิดระบบ รอบ 12 เดือน วันที่ 30 กันยายน 2561


การรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ระดับส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร

ประกาศเมื่อ : 11/05/2561, โดย ทิพวรรณ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เปิดระบบ e-SAR สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร รอบ 12 เดือน (ส.ค.60 - ก.ค. 61) แล้ว และกำหนดปิดระบบ รอบ 12 เดือน วันที่ 10 สิงหาคม 2561


การรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร

ประกาศเมื่อ : 11/05/2561, โดย ทิพวรรณ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เปิดระบบ e-SAR สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน (ส.ค.60 - ก.ค. 61) แล้ว และกำหนดปิดระบบ รอบ 12 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 12 เดือน
 
 • ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 30/09/2561
 • ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/09/2561
 • ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2561
 • ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2561
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 31/07/2561
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน