กำหนดการปิดระบบ e-SAR TSU และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 New News

ประกาศเมื่อ : 18/06/2564, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

ระดับ ปิดระบบ e-SAR TSU ช่วงเวลาการประเมิน
1. หลักสูตร 18 มิ.ย. 64 28 มิ.ย. - 13 ส.ค.64
2. ส่วนงานวิชาการ 30 มิ.ย. 64 12 ก.ค.-27 ส.ค.64
3. ส่วนงานอื่น
และหน่วยงานบริหาร
7 ก.ค. 64  12 ก.ค.-27 ส.ค.64
4. มหาวิทยาลัย 16 ก.ค.. 64 ก.ย.64

 


เข้าสู่ระบบ

 
ระบบปิดให้รายงานผลการประเมินแล้ว
รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน