ข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 New News

ประกาศเมื่อ : 31/07/2561, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

Download ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 


กำหนดวันปิดระบบ e-SAR และแผนการประเมิน ปีการศึกษา 2560 New News

ประกาศเมื่อ : 08/06/2561, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

กำหนดแผนการปิดระบบ e-SAR TSU และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ที่ ระดับ ปิดระบบ e-SAR TSU ช่วงเวลาการประเมิน
1 หลักสูตร 5 สิงหาคม 2561 13-31 สิงหาคม 2561
2 ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร 10 สิงหาคม 2561 20-31 สิงหาคม 2561
3 ส่วนงานวิชาการ 10 กันยายน 2561 17-28 กันยายน 2561
4 มหาวิทยาลัย 30 กันยายน 2561 ตุลาคม 2561

 


เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 12 เดือน
 
 • ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 30/09/2561
 • ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/09/2561
 • [ปิดระบบ] ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2561
 • [ปิดระบบ] ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2561
 • [ปิดระบบ] ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 05/08/2561
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน