การรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร New News

ประกาศเมื่อ : 18/12/2560, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 ดังนั้น

- หลักสูตรที่รายงานข้อมูลแล้ว ให้ยกเลิกข้อมูล ทั้งองค์ 1 และ องค์ 2 และเลือกเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2560

- หลักสูตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เลือกเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2560 ทั้งองค์ 1 และ องค์ 2

ทั้งนี้ จะดำเนินการปรับระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560


เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 6 เดือน
 
 • [ปิดระบบ] ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 15/11/2560
 • [ปิดระบบ] ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 16/09/2560
 • [ปิดระบบ] ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2560
 • [ปิดระบบ] ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 16/10/2560
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 31/01/2561
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน