กำหนดการโหลดข้อมูลและปิดระบบ e-SAR TSU ปีการศึกษา 2562 New News

ประกาศเมื่อ : 29/05/2563, โดย เฌอสิริ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ระดับ

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

1. หลักสูตร

โหลดข้อมูล
30 พ.ย. 62

โหลดข้อมูล
29 ก.พ.63

ปิดระบบ
15 มิ.ย. 63

2. ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร

โหลดข้อมูล
30 พ.ย. 62

โหลดข้อมูล
29 ก.พ.63

ปิดระบบ
22 มิ.ย. 63

3. มหาวิทยาลัย

โหลดข้อมูล
10 ธ.ค. 62

โหลดข้อมูล
10 มี.ค. 63

ปิดระบบ
29 มิ.ย. 63


ลดขนาดไฟล์ PDF ก่อนอัพโหลดเข้าระบบ New News

ประกาศเมื่อ : 11/09/2558, โดย ออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ

เนื่องจากระบบพื้นที่จำกัดในการรองรับไฟล์จากหลายหน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย
จึงรบกวนผู้ใช้งานระบบ บีบอัดไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลงก่อนอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
โดยใช้โปรแกรม PDF Compressor Free ซึ่งเป็นโปรแกรมบีบไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลง
แนะนำให้เลือกการบีบอัดรูปแบบ Printer - high quality,300 dpi images ซึ่งจะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงและยังคงคุณภาพสำหรับการพิมพ์เอกสารผ่าน Printer ไว้

หากท่านที่พบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม PDF Compressor Free กรุณาติดต่อโทร 4306


เข้าสู่ระบบ

 
ระบบปิดให้รายงานผลการประเมินแล้ว
รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน