ประกาศช่วงเวลาประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 New News

ประกาศเมื่อ : 18/06/2567, โดย เฌอสิริ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ระดับ

ช่วงเวลาประเมิน

 1. หลักสูตร

  วันที่ 10 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2567

 2. ส่วนงานวิชาการ

  วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2567

 3. ส่วนงานอื่น

  วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2567

 4. หน่วยงานบริหาร

  วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2567

 5. มหาวิทยาลัย

  วันที่ 8-9 กันยายน 2567


เข้าสู่ระบบ

 
ระบบปิดให้รายงานผลการประเมินแล้ว
รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน