กำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ปีการศึกษา 2566 New News

ประกาศเมื่อ : 02/03/2567, โดย เฌอสิริ เดชสม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ระดับ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
หลักสูตร 1 ธ.ค.66 5 มี.ค.67 3 มิ.ย.67
ส่วนงานวิชาการ 8 ธ.ค.66 6 มี.ค.67 5 มิ.ย.67
ส่วนงานอื่น 8 ธ.ค.66 6 มี.ค.67 10 มิ.ย.67
หน่วยงานบริหาร 8 ธ.ค.66 6 มี.ค.67 10 มิ.ย.67
มหาวิทยาลัย 13 ธ.ค.66 8 มี.ค.67 15 มิ.ย.67

เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 12 เดือน
 
 • ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/06/2566 ถึงวันที่ 15/06/2567
 • ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/06/2566 ถึงวันที่ 05/06/2567
 • ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/06/2566 ถึงวันที่ 10/06/2567
 • ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/06/2566 ถึงวันที่ 10/06/2567
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/06/2566 ถึงวันที่ 03/06/2567
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน