กำหนดวันปิดระบบ e-SAR และแผนการประเมิน ปีการศึกษา 2559 New News

ประกาศเมื่อ : 11/07/2560, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

กำหนดวันปิดระบบ e-SAR และแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

ระดับการประเมิน

ปิดระบบ e-SAR

ช่วงเวลาการประเมิน

1. หลักสูตร

31 กรกฎาคม 2560

7-31 สิงหาคม 2560

2. ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร

10 สิงหาคม 2560

21-31 สิงหาคม 2560

3. ส่วนงานวิชาการ

31 สิงหาคม 2560

11-22 กันยายน 2560

4. มหาวิทยาลัย

10 กันยายน 2560

10-12 ตุลาคม 2560

 

สารสนเทศประกอบการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 New News

ประกาศเมื่อ : 28/06/2560, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

สารสนเทศประกอบการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

ลดขนาดไฟล์ PDF ก่อนอัพโหลดเข้าระบบ

ประกาศเมื่อ : 11/09/2558, โดย ออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ

เนื่องจากระบบพื้นที่จำกัดในการรองรับไฟล์จากหลายหน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย
จึงรบกวนผู้ใช้งานระบบ บีบอัดไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลงก่อนอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
โดยใช้โปรแกรม PDF Compressor Free ซึ่งเป็นโปรแกรมบีบไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลง
แนะนำให้เลือกการบีบอัดรูปแบบ Printer - high quality,300 dpi images ซึ่งจะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงและยังคงคุณภาพสำหรับการพิมพ์เอกสารผ่าน Printer ไว้

หากท่านที่พบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม PDF Compressor Free กรุณาติดต่อโทร 4306

เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 12 เดือน
 
 • ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/09/2560
 • ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 31/08/2560
 • ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2560
 • ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2560
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 31/07/2560
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน