ปริมาณการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลประเมินคุณภาพการศึกษา New News

ประกาศเมื่อ : 26/05/2560, โดย ออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ

ปริมาณพื้นที่ที่ถูกใช้ไป รวมทั้งสิ้น 18,944.92 MB หรือ 18.50 GB
ขอความกรุณาผู้ใช้งาน ช่วยบีบอัดลดขนาดไฟล์ PDF ก่อนอัพโหลดเข้าระบบ เพื่อจะได้มีพื้นที่รองรับข้อมูลต่อไปในอนาคต

ขอบพระคุณครับ
ผู้พัฒนาระบบ

ลดขนาดไฟล์ PDF ก่อนอัพโหลดเข้าระบบ New News

ประกาศเมื่อ : 11/09/2558, โดย ออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ

เนื่องจากระบบพื้นที่จำกัดในการรองรับไฟล์จากหลายหน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย
จึงรบกวนผู้ใช้งานระบบ บีบอัดไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลงก่อนอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
โดยใช้โปรแกรม PDF Compressor Free ซึ่งเป็นโปรแกรมบีบไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลง
แนะนำให้เลือกการบีบอัดรูปแบบ Printer - high quality,300 dpi images ซึ่งจะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงและยังคงคุณภาพสำหรับการพิมพ์เอกสารผ่าน Printer ไว้

หากท่านที่พบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม PDF Compressor Free กรุณาติดต่อโทร 4306

เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 12 เดือน
 
 • ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 30/09/2560
 • ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/09/2560
 • ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2560
 • ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2560
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 31/07/2560
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน