การใช้พื้นที่ (Storage usage) สำหรับเก็บเอกสารอ้างอิงของแต่ละหน่วยงาน New News

ประกาศเมื่อ : 05/09/2560, โดย ออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ

ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


คู่มือเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 New News

ประกาศเมื่อ : 09/08/2560, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

Download คู่มือเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ได้ที่นี่ 


กำหนดวันปิดระบบ e-SAR และแผนการประเมิน ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ : 11/07/2560, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

กำหนดวันปิดระบบ e-SAR และแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

ระดับการประเมิน

ปิดระบบ e-SAR

ช่วงเวลาการประเมิน

1. หลักสูตร

31 กรกฎาคม 2560

7-31 สิงหาคม 2560

2. ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร

10 สิงหาคม 2560

21-31 สิงหาคม 2560

3. ส่วนงานวิชาการ

31 สิงหาคม 2560

11-22 กันยายน 2560

4. มหาวิทยาลัย

10 กันยายน 2560

10-12 ตุลาคม 2560

 


สารสนเทศประกอบการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ : 28/06/2560, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

สารสนเทศประกอบการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559


ลดขนาดไฟล์ PDF ก่อนอัพโหลดเข้าระบบ

ประกาศเมื่อ : 11/09/2558, โดย ออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ

เนื่องจากระบบพื้นที่จำกัดในการรองรับไฟล์จากหลายหน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย
จึงรบกวนผู้ใช้งานระบบ บีบอัดไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลงก่อนอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
โดยใช้โปรแกรม PDF Compressor Free ซึ่งเป็นโปรแกรมบีบไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลง
แนะนำให้เลือกการบีบอัดรูปแบบ Printer - high quality,300 dpi images ซึ่งจะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงและยังคงคุณภาพสำหรับการพิมพ์เอกสารผ่าน Printer ไว้

หากท่านที่พบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม PDF Compressor Free กรุณาติดต่อโทร 4306


เข้าสู่ระบบ

 
ระบบปิดให้รายงานผลการประเมินแล้ว
รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน