การรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร New News

ประกาศเมื่อ : 12/02/2561, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

เปิดระบบ e-SAR สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (ส.ค.60 - เม.ย.61) แล้ว และกำหนดปิดระบบ รอบ 9 เดือน วันที่ 30 เมษายน 2561


เข้าสู่ระบบ

 
ประกาศ ช่วงเวลาระบบเปิดให้รายงานผลการประเมิน รอบ 6 เดือน
 
 • [ปิดระบบ] ระดับมหาวิทยาลัย จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 01/02/2561
 • [ปิดระบบ] ระดับส่วนงานวิชาการ จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 16/09/2560
 • [ปิดระบบ] ระดับส่วนงานอื่น จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 10/08/2560
 • [ปิดระบบ] ระดับหน่วยงานบริหาร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 16/10/2560
 • ระดับหลักสูตร จากวันที่ 01/08/2559 ถึงวันที่ 30/04/2561
 • หากมีข้อสงสัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โทร (61)7212

  รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
  chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
  firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
  safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
  opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน