กำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน New News

ประกาศเมื่อ : 01/06/2566, โดย ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย นักวิชาการ

ระดับ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
หลักสูตร 2 ธ.ค.65 6 มี.ค.66 12 มิ.ย.66
ส่วนงานวิชาการ 6 ธ.ค.65 10 มี.ค.66 15 มิ.ย.66
ส่วนงานอื่น - 10 มี.ค.66 22 มิ.ย.66
หน่วยงานบริหาร - 10 มี.ค.66 22 มิ.ย.66
มหาวิทยาลัย - 17 มี.ค.66 30 มิ.ย.66

 


ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง New News

เข้าสู่ระบบ

 
ระบบปิดให้รายงานผลการประเมินแล้ว
รองรับบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้
chrome Google Chrome เวอร์ชั่น 30.0 ขึ้นไป แนะนำ
firefox Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป
safari Safari เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
opera Opera เวอร์ชั่น 15.0 ขึ้นไป
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน